0641998033 info@vossec.nl

Veiligheids – en zorg ondersteuning

Het concept van veiligheidsondersteuner is voortgevloeid uit een groeiende behoefte binnen diverse zorg instellingen en door een toenemende mate van agressie en veiligheidsrisico’s binnen de huidige zorg structuur. Zowel voor client als medewerker staan werken en wonen in veilige omgeving voorop.

De veiligheidsondersteuner heeft als doel het primair proces te ondersteunen en het preventief inspelen op dreigende escalaties danwel mede zorgdragen van een veilige leef -en werkomgeving van cliënt en medewerker. Waarbij de zorg zelf altijd in the leed zal blijven en de inzet is gericht op het ondersteunen van de zorgmedewerker en cliënt.

De veiligheidsondersteuner is erop gericht bij dreigende escalaties het zorg personeel te ondersteunen. Hierbij straalt de veiligheidsondersteuner vertrouwen uit en voelt cliënten goed aan. De VO is voor de cliënt en zorgmedewerker het vertrouwde gezicht die rust bewaard en ondersteund bij (het voorkomen van) escalaties.

Door de achtergrond van onze zorgvuldig geselecteerde veiligheidsondersteuners, veelal vanuit defensie en/of beveiliging, deinzen zij niet terug voor escalerende situaties. Echter onderscheiden zij zich door hun jarenlange ervaringen en trainingen binnen de zorgsector. 

Daarbij geldt dat maatwerk essentieel is. Zo zal de taakinhoud van de VO per klant afgestemd worden en ook diverse zorg ondersteunende taken kunnen worden toegevoegd aan de taken van de VO afhankelijk van de klantvraag.

Zorgbeveiliging

Zorgbeveiliging

De laatste tijd is er in toenemende mate sprake geweest van agressie en veiligheidsrisico’s op de werkvloer in zorginstellingen. Een onwenselijke situatie die je wilt voorkomen. Dit kun je doen door te zorgen voor zorgbeveiliging. Hierbij wordt er voor gezorgd dat de zorg altijd ‘in the leed’ blijft. De zorg beveiliger zorgt er namelijk voor dat de zorgmedewerker en zijn of haar cliënten worden ondersteund. Heb je het welzijn van je personeel hoog in het vaandel staan? Wil je zorgen voor een veilige werkomgeving? Kies dan voor zorgbeveiliging zodat het hele zorgproces vlekkeloos en optimaal kan verlopen. Alles voor een optimale beveiliging in de zorg!

Zorg beveiliger

Zorg beveiliger

Is er sprake van een dreigende escalatie op de werkvloer? Dan springt een zorg beveiliger bij om het zorgpersoneel te ondersteunen. Deze veiligheidsondersteuner bezit over de juiste kwalificaties en soft skills om zijn/haar werk goed te kunnen uitoefenen. Zo zal deze professional ervoor zorgen dat er vertrouwen is op de werkvloer. Ook wordt er gehandeld op basis van de behoeftes van de cliënt. Met andere woorden: de veiligheidsondersteuner heeft voelsprieten waardoor hij/zij iedereen goed kan aanvullen. Hierdoor weet de veiligheidsondersteuner proactief in te spelen op iedere onveilige situatie.

Beveiliging in de zorg

Beveiliging in de Zorg

Maatwerk is bij beveiliging in de zorg essentieel en dat is ook waar wij voor staan. Iedere zorginstelling is verschillend en op iedere werkvloer zijn er verschillende behoeftes. Door daar aan tegemoet komen te komen kun je pas echt een veilige omgeving creëren. De zorgbeveiliging wordt dus in samenspraak met jou opgezet. Het zal natuurlijk per situatie verschillen welke taken de zorg beveiliger moet uitvoeren. Soms kan het ook zo zijn dat er diverse zorg ondersteunde taken worden toebedeeld aan de zorg beveiliger. Dit hangt allemaal af van jouw specifieke vraag. Waar hebben jouw werknemers behoefte aan op de werkvloer? Laat het ons weten! Wij komen graag met jou in contact zodat wij samen kunnen zorgen voor een veilige werkomgeving door beveiliging in de zorg mogelijk te maken.

Neem contact met ons op